Language Switcher

Села в община Кюстендил

с. Блатец

Надморско равнище: 1000 м
Площ: 7.459 км2 (НСИ)
Пощенски код: 2548
Телефонен код: 07929


Село Блатец се намира в Западна България, в източните склонове на планината Лисец, северозападно от град Кюстендил на 12 км. То се споменава в регистъра на джелепкишаните от 1576 г. с името Блатич. Името идва от блатото, намиращо се в центъра на селото. Селото е разпръснат тип, съставено е от 7 махали : Гранкьова, Дурина, Тикварска, Кукларска, Ковчегарска, Десподова и Сефтерска. Селяните са се занимавали със земеделие и животновъдство. От възникването на селото до настоящия момент тук са живеели много дълголетници.

За инвестиционния профил на с. Блатец натиснете тук!