История и Култура

История

 

 

Кюстендилският край е известен със своето плодородно поле, лековити извори и мек климат. Той векове наред е обитаван от различни народи  и племена. Най-ранната, но все още непроучена култура, открита засега в Кюстендилския край, се отнася към неолита и енеолита - 3000-1900г. пр. н.е., представена с каменни чукове и брадвички от пещерата при село Ветрен и неолитното селище при село Шишковци. Следват многобройни находки от бронзовата епоха, носители на чиято култура се явяват траките.
Сведения за първите обитатели  на Кюстендилският край ни дават много антични писатели. От тях разбираме, че горнострумската област е била обитавана от дентелетите.От много исторически извори става ясно, че още преди идването на римляните  и превръщането на Тракия в римска провинция земите, които по-късно представляват територията на Пауталия, се обитавали от племето Дентелети. Дентелетите населявали земите по горното течение на река Струма, Кюстендилко и Станке Димитровско (Дупнишко) полета, и планинине на запад от тях към долините на Морава и Вардар. Дентелетите подобно на другите тракийски племена били вече уседнали и се занимавали особенно в равнините и в плодородните части на земята със земеделие, лозарство, винарство и овощаство, а в планините със скотовъдство, развъждали и отглеждали коне, мулета и овце. Те навярно са познавали разработването на рудните залежи и металообработването. В Омировия епос се говори за тракийски мечове, сребърни съдове, за обковани със злато и сребро колесници на тракийските племенни вождове. Проучванията, макар и незадоволителни, показват добиването на сребро, злато и мед в Осоговската планина.
От края на бронзовата епоха датира присъствието на траките в Кюстендилският край. Известни са много племена, но най-голямо и най-известно е племето на дентелетите. Множеството случайни находки на монети, оброчни плочки на Тракийския конник, керамика, накити, остатъци от металодобив и металообработване показват, че областта е играела  значителна роля в сложните взаимоотношения между народите и племената, населявали долините на р. Струма, Вардар и Морава.