История и Култура

"Празник на плодородието"

“Празникът на плодородието” увенчава есента в гр. Кюстендил и го заявява отново като град - „Майка на овощарството”. Древните автономни пауталийски монети свидетелстват за това с изображенията си. Константин Иречек в “Пътувания по България”- началото на 80-те години на 19 век описва кюстендилския край така:
„ ...Кюстендилското поле е градина от сливи, големи жълти круши, обемисти сочни ябълки, сладки череши и възкисели вишни, дребни жълти сливи, праскови, мушмули, черници, орехи и т.н. По хълмовете се забелязват хубави лозя; тукашното вино е прекрасно. В летните месеци старите орехови кории, тъмната зеленина на градините и лозята и златокласите ниви, заедно с ливадите и горите по полите на планините, придават на покрайнината известен южен характер през дневната горещина и шумното пеене на щурците в звездните топли нощи.”
Овощарската традиция на кюстендилския край е жива през всички времена и предавана като опит и култура от поколение на поколение, от род на род.

www.kustendil.bg