История и Култура

Културен календар

Културният живот в Община Кюстендил е съчетаниe от българската традиция и новите тенденции от съвременното общество. Своеобразният синтез от тях, пречупен през мирогледа на кюстендилските творчески гилдии, създават една местна, ендемична културна среда.
В град Кюстендил има традиционни ежегодни празници, които са уникални за страната и характеризират манталитета на местното население, те са израз на приемственост и развитие на традициите в региона.
Основният смисъл и съдържание в четирите най-характерни за града празници са свързани с термалните извори, светлината и плодородната земя.
Tова са и трите елемента, които даряват живота и благоденствието на населението в Кюстендил от дълбока древност.

www.kultura-kn.info