Легенди

МИТРИНА ЧЕШМА Написана от Manager 11647
ПРЕДАНИЕ ЗА КРЪСТА В МЕСТНОСТТА "МАНАСТИРО" Написана от Manager 12136
СЕЛО ШИШКОВЦИ Написана от Manager 11733
РУМЕНА ВОЙВОДА Написана от Manager 14455
ЛЕГЕНДА ЗА ВЪЗНИКВАНЕТО НА КЮСТЕНДИЛ Написана от Manager 13769
ЗАЩО РЕКА СТРУМА ТЕЧЕ МЪТНА Написана от Manager 12717
МАРКОВА СТЪПКА Написана от Manager 15992
КРЪСТЪТ НА КРАЛИ МАРКО Написана от Manager 11850
СВЕТИ ЧЕТИРИДЕСЕТ МЪЧЕНИЦИ Написана от Manager 12322
ОТКЪДЕ ИДВА ПРОЗВИЩЕТО "ШОП" Написана от Manager 14259
ПРЕДАНИЕ ЗА ИМЕТО НА КЮСТЕНДИЛ Написана от Manager 14347
СТАРА ХИСАРЛЪШКА БАНЯ Написана от Manager 11133
ЕДНА ДРЕВНА ЛЕГЕНДА РАЗКАЗВА........... Написана от Manager 11706