Легенди

МИТРИНА ЧЕШМА Написана от Manager 9486
ПРЕДАНИЕ ЗА КРЪСТА В МЕСТНОСТТА "МАНАСТИРО" Написана от Manager 9901
СЕЛО ШИШКОВЦИ Написана от Manager 9571
РУМЕНА ВОЙВОДА Написана от Manager 12087
ЛЕГЕНДА ЗА ВЪЗНИКВАНЕТО НА КЮСТЕНДИЛ Написана от Manager 11685
ЗАЩО РЕКА СТРУМА ТЕЧЕ МЪТНА Написана от Manager 10196
МАРКОВА СТЪПКА Написана от Manager 13565
КРЪСТЪТ НА КРАЛИ МАРКО Написана от Manager 9461
СВЕТИ ЧЕТИРИДЕСЕТ МЪЧЕНИЦИ Написана от Manager 9987
ОТКЪДЕ ИДВА ПРОЗВИЩЕТО "ШОП" Написана от Manager 12213
ПРЕДАНИЕ ЗА ИМЕТО НА КЮСТЕНДИЛ Написана от Manager 12265
СТАРА ХИСАРЛЪШКА БАНЯ Написана от Manager 9207
ЕДНА ДРЕВНА ЛЕГЕНДА РАЗКАЗВА........... Написана от Manager 9789