Легенди

МИТРИНА ЧЕШМА Написана от Manager 10715
ПРЕДАНИЕ ЗА КРЪСТА В МЕСТНОСТТА "МАНАСТИРО" Написана от Manager 11176
СЕЛО ШИШКОВЦИ Написана от Manager 10828
РУМЕНА ВОЙВОДА Написана от Manager 13532
ЛЕГЕНДА ЗА ВЪЗНИКВАНЕТО НА КЮСТЕНДИЛ Написана от Manager 12849
ЗАЩО РЕКА СТРУМА ТЕЧЕ МЪТНА Написана от Manager 11585
МАРКОВА СТЪПКА Написана от Manager 14915
КРЪСТЪТ НА КРАЛИ МАРКО Написана от Manager 10790
СВЕТИ ЧЕТИРИДЕСЕТ МЪЧЕНИЦИ Написана от Manager 11265
ОТКЪДЕ ИДВА ПРОЗВИЩЕТО "ШОП" Написана от Manager 13371
ПРЕДАНИЕ ЗА ИМЕТО НА КЮСТЕНДИЛ Написана от Manager 13511
СТАРА ХИСАРЛЪШКА БАНЯ Написана от Manager 10250
ЕДНА ДРЕВНА ЛЕГЕНДА РАЗКАЗВА........... Написана от Manager 10907