Легенди

МИТРИНА ЧЕШМА Написана от Manager 9241
ПРЕДАНИЕ ЗА КРЪСТА В МЕСТНОСТТА "МАНАСТИРО" Написана от Manager 9637
СЕЛО ШИШКОВЦИ Написана от Manager 9328
РУМЕНА ВОЙВОДА Написана от Manager 11823
ЛЕГЕНДА ЗА ВЪЗНИКВАНЕТО НА КЮСТЕНДИЛ Написана от Manager 11456
ЗАЩО РЕКА СТРУМА ТЕЧЕ МЪТНА Написана от Manager 9927
МАРКОВА СТЪПКА Написана от Manager 13277
КРЪСТЪТ НА КРАЛИ МАРКО Написана от Manager 9221
СВЕТИ ЧЕТИРИДЕСЕТ МЪЧЕНИЦИ Написана от Manager 9745
ОТКЪДЕ ИДВА ПРОЗВИЩЕТО "ШОП" Написана от Manager 11953
ПРЕДАНИЕ ЗА ИМЕТО НА КЮСТЕНДИЛ Написана от Manager 11991
СТАРА ХИСАРЛЪШКА БАНЯ Написана от Manager 9022
ЕДНА ДРЕВНА ЛЕГЕНДА РАЗКАЗВА........... Написана от Manager 9571