Легенди

МИТРИНА ЧЕШМА Написана от Manager 11272
ПРЕДАНИЕ ЗА КРЪСТА В МЕСТНОСТТА "МАНАСТИРО" Написана от Manager 11768
СЕЛО ШИШКОВЦИ Написана от Manager 11390
РУМЕНА ВОЙВОДА Написана от Manager 14122
ЛЕГЕНДА ЗА ВЪЗНИКВАНЕТО НА КЮСТЕНДИЛ Написана от Manager 13408
ЗАЩО РЕКА СТРУМА ТЕЧЕ МЪТНА Написана от Manager 12248
МАРКОВА СТЪПКА Написана от Manager 15573
КРЪСТЪТ НА КРАЛИ МАРКО Написана от Manager 11421
СВЕТИ ЧЕТИРИДЕСЕТ МЪЧЕНИЦИ Написана от Manager 11924
ОТКЪДЕ ИДВА ПРОЗВИЩЕТО "ШОП" Написана от Manager 13888
ПРЕДАНИЕ ЗА ИМЕТО НА КЮСТЕНДИЛ Написана от Manager 14018
СТАРА ХИСАРЛЪШКА БАНЯ Написана от Manager 10687
ЕДНА ДРЕВНА ЛЕГЕНДА РАЗКАЗВА........... Написана от Manager 11381