Легенди

МИТРИНА ЧЕШМА Написана от Manager 11432
ПРЕДАНИЕ ЗА КРЪСТА В МЕСТНОСТТА "МАНАСТИРО" Написана от Manager 11943
СЕЛО ШИШКОВЦИ Написана от Manager 11549
РУМЕНА ВОЙВОДА Написана от Manager 14277
ЛЕГЕНДА ЗА ВЪЗНИКВАНЕТО НА КЮСТЕНДИЛ Написана от Manager 13569
ЗАЩО РЕКА СТРУМА ТЕЧЕ МЪТНА Написана от Manager 12457
МАРКОВА СТЪПКА Написана от Manager 15771
КРЪСТЪТ НА КРАЛИ МАРКО Написана от Manager 11621
СВЕТИ ЧЕТИРИДЕСЕТ МЪЧЕНИЦИ Написана от Manager 12115
ОТКЪДЕ ИДВА ПРОЗВИЩЕТО "ШОП" Написана от Manager 14065
ПРЕДАНИЕ ЗА ИМЕТО НА КЮСТЕНДИЛ Написана от Manager 14181
СТАРА ХИСАРЛЪШКА БАНЯ Написана от Manager 10827
ЕДНА ДРЕВНА ЛЕГЕНДА РАЗКАЗВА........... Написана от Manager 11528