Легенди

МИТРИНА ЧЕШМА Написана от Manager 10478
ПРЕДАНИЕ ЗА КРЪСТА В МЕСТНОСТТА "МАНАСТИРО" Написана от Manager 10936
СЕЛО ШИШКОВЦИ Написана от Manager 10599
РУМЕНА ВОЙВОДА Написана от Manager 13223
ЛЕГЕНДА ЗА ВЪЗНИКВАНЕТО НА КЮСТЕНДИЛ Написана от Manager 12594
ЗАЩО РЕКА СТРУМА ТЕЧЕ МЪТНА Написана от Manager 11262
МАРКОВА СТЪПКА Написана от Manager 14624
КРЪСТЪТ НА КРАЛИ МАРКО Написана от Manager 10503
СВЕТИ ЧЕТИРИДЕСЕТ МЪЧЕНИЦИ Написана от Manager 10946
ОТКЪДЕ ИДВА ПРОЗВИЩЕТО "ШОП" Написана от Manager 13161
ПРЕДАНИЕ ЗА ИМЕТО НА КЮСТЕНДИЛ Написана от Manager 13306
СТАРА ХИСАРЛЪШКА БАНЯ Написана от Manager 10058
ЕДНА ДРЕВНА ЛЕГЕНДА РАЗКАЗВА........... Написана от Manager 10708