Легенди

МИТРИНА ЧЕШМА Написана от Manager 10008
ПРЕДАНИЕ ЗА КРЪСТА В МЕСТНОСТТА "МАНАСТИРО" Написана от Manager 10458
СЕЛО ШИШКОВЦИ Написана от Manager 10129
РУМЕНА ВОЙВОДА Написана от Manager 12722
ЛЕГЕНДА ЗА ВЪЗНИКВАНЕТО НА КЮСТЕНДИЛ Написана от Manager 12162
ЗАЩО РЕКА СТРУМА ТЕЧЕ МЪТНА Написана от Manager 10736
МАРКОВА СТЪПКА Написана от Manager 14120
КРЪСТЪТ НА КРАЛИ МАРКО Написана от Manager 10010
СВЕТИ ЧЕТИРИДЕСЕТ МЪЧЕНИЦИ Написана от Manager 10502
ОТКЪДЕ ИДВА ПРОЗВИЩЕТО "ШОП" Написана от Manager 12727
ПРЕДАНИЕ ЗА ИМЕТО НА КЮСТЕНДИЛ Написана от Manager 12813
СТАРА ХИСАРЛЪШКА БАНЯ Написана от Manager 9646
ЕДНА ДРЕВНА ЛЕГЕНДА РАЗКАЗВА........... Написана от Manager 10279