Легенди

ПРЕДАНИЕ ЗА ИМЕТО НА КЮСТЕНДИЛ

Основателите на днешния град Кюстендил са траки от племето дентелети. През 181 г.пр.н.е., дентелетите са разорени от войските на Филип V  Македонски. В началото на І век от н.е. римските управници превръщат днешен Кюстендил в добре устроен град под името Пауталия /Изворен град/.Точната дата за  заселването на славяните в бившата Пауталийска област не се знае, но е известно , че след 553 г. името Пауталия не се среща в писменните извори. Може да се твърди, че новото име на античния град е Велбъжд, издигнат от славяните върху развалините на древна Пауталия. Възможно е така да се е наричал някой славянски племеннен вожд, под чието управление попада град Пауталия след завладяването му от славянски племена. През 1372 г. Велбъждкото княжество е превзето от турците. През XV век /време на най-черното робство/ до 1766 година град Кюстендил започнал да се нарича Колосия, име, пренесено от малоазийския град Коласа, град с горещи извори, като тези в Кюстендил. По-късно поробителите наричат цялата територия на княжеството - ” Констант-ил”, т.е.”Константинова земя” в чест на княз Константин, независим владетел в началото на втората половина на XIV век. По-късно това името е дадено само на главния град. Поради някои особености на турския език името Константин се произнася като Кюстендин, с прибавянето на наставката ”ил”, което буквално означава ” земя”, се е получило днешното име Кюстендил.