Легенди

ОТКЪДЕ ИДВА ПРОЗВИЩЕТО "ШОП"

Прозвището „шоп” произхожда от немски език, а на български се покрива с думата колиба. Шоп значи колибар, както го е обяснявал П. Р. Славейков. Работници рудари живеели по време на работа до рудните ями и откритите галерии във временни леки постройки (колиби). Тия малки постройки се казвали шупи, ед.ч. шупа, от немската дума  Shuppen, Shoppen-колиба.Прозвището   „шоп” за населението на отделни краища на Югозападна България се среща най-много в тия места, гдето в средновековна България и по време на турското владичество се добивали и обработвали за метал разни руди, а най-вече железни. Немците рудари(седмоградски и трансилвански сакси, саси ), които станали учители на българските рудари, работели главно в Югозападна  Средна България. В Наши дни прозвището „шоп”  постепенно губи от първоначалното си съдържание и се дава днес като прозвище за присмех на хора простовати, свити, наивни и срамежливи.