Легенди

КРЪСТЪТ НА КРАЛИ МАРКО

В местността „Багренските лозя” има каменен кръст. Той е висок около един метър и е изкован от гранит. Тази местност се намира близо до село Граница.Според легендата Крали Марко е хвърлил този кръст от Конявската планина и той се е забил там в лозята.Кръстът може да се види и днес на същото място.


Предание за кръста в местността „Манастиро” На около петстотин метра южно от село Таваличево в местността „Манастиро” под вековен дъб има побит кръст. На това място имало манастир на име „Света Богородица” и там се правели общински служби. С опожаряването на манастира от турците, страхът прогонва хората от святото място и службите секват. Възрастен човек разказва, че неговият прадядо, който живеел със стадото си в местността Змейов дол”, сънувал, че трябва да отиде в село Долна Козница, където имало майстор на кръстове, да поръча каменен кръст и да го постави на мястото, където се извършвали службите.Отишъл той, помолил го и майсторът направил кръста без пари, за да се пази българската вяра в селото. После го закарали и поставили на място. Хората от селото ревностно пазели кръста и молели Божията майка да закриля българския род.