Легенди

ЗАЩО РЕКА СТРУМА ТЕЧЕ МЪТНА

 

Някога водите на река Струма не оттичали към Бяло море, а се спускали към София и се вливали във водите на Искър. Водата й била бистра, бистра като човешка сълза. Тогава реката имала друго име. По тукашните села, които са край реката, живяла в това далечно време невеста хубавица. С хубостта си надгрявала и слънцето, което дълго се запирало на небето да я гледа. Когато дошли турците по тоя край, пленили и потурчили много хубави моми и невести. Цялото село се бояло за Струма невеста, за     хубавицата – нея искали да запазят от потурчване, защото очаквала своята първа рожба.Един ден турците нахлули в селото й, а Струма успяла да се скрие из долината на реката. Дълго време обикаляла и спряла до реката да се напие вода. Помислила, че се е спасила, но неочаквано един турчин се изправил пред нея с изваден ятаган. Нямало накъде и как да дири спасение Струма невеста и се хвърлила в буйните води на реката, ала те от милост към голямата й хубост се обърнали да те текат нагоре – не искали да загине красивата невеста. Като скочила в реката Струма, скочил след нея и турчинът, разпорил корема й с ятагана си и извадил мъжкото й детенце „живо – живуленце” Като видяла това невиждано по жестокост чудо, реката от жал станала мътна и досега не се е избистряла.Загинала Струма невеста и на нейно име нарекли реката, както я знаем и днес.