Легенди

МИТРИНА ЧЕШМА Написана от Manager 10697
ПРЕДАНИЕ ЗА КРЪСТА В МЕСТНОСТТА "МАНАСТИРО" Написана от Manager 11158
СЕЛО ШИШКОВЦИ Написана от Manager 10817
РУМЕНА ВОЙВОДА Написана от Manager 13517
ЛЕГЕНДА ЗА ВЪЗНИКВАНЕТО НА КЮСТЕНДИЛ Написана от Manager 12837
ЗАЩО РЕКА СТРУМА ТЕЧЕ МЪТНА Написана от Manager 11574
МАРКОВА СТЪПКА Написана от Manager 14896
КРЪСТЪТ НА КРАЛИ МАРКО Написана от Manager 10769
СВЕТИ ЧЕТИРИДЕСЕТ МЪЧЕНИЦИ Написана от Manager 11255
ОТКЪДЕ ИДВА ПРОЗВИЩЕТО "ШОП" Написана от Manager 13364
ПРЕДАНИЕ ЗА ИМЕТО НА КЮСТЕНДИЛ Написана от Manager 13504
СТАРА ХИСАРЛЪШКА БАНЯ Написана от Manager 10238
ЕДНА ДРЕВНА ЛЕГЕНДА РАЗКАЗВА........... Написана от Manager 10903