Легенди

МИТРИНА ЧЕШМА Написана от Manager 10470
ПРЕДАНИЕ ЗА КРЪСТА В МЕСТНОСТТА "МАНАСТИРО" Написана от Manager 10928
СЕЛО ШИШКОВЦИ Написана от Manager 10586
РУМЕНА ВОЙВОДА Написана от Manager 13211
ЛЕГЕНДА ЗА ВЪЗНИКВАНЕТО НА КЮСТЕНДИЛ Написана от Manager 12580
ЗАЩО РЕКА СТРУМА ТЕЧЕ МЪТНА Написана от Manager 11252
МАРКОВА СТЪПКА Написана от Manager 14615
КРЪСТЪТ НА КРАЛИ МАРКО Написана от Manager 10493
СВЕТИ ЧЕТИРИДЕСЕТ МЪЧЕНИЦИ Написана от Manager 10936
ОТКЪДЕ ИДВА ПРОЗВИЩЕТО "ШОП" Написана от Manager 13155
ПРЕДАНИЕ ЗА ИМЕТО НА КЮСТЕНДИЛ Написана от Manager 13296
СТАРА ХИСАРЛЪШКА БАНЯ Написана от Manager 10053
ЕДНА ДРЕВНА ЛЕГЕНДА РАЗКАЗВА........... Написана от Manager 10703