Легенди

МИТРИНА ЧЕШМА Написана от Manager 11650
ПРЕДАНИЕ ЗА КРЪСТА В МЕСТНОСТТА "МАНАСТИРО" Написана от Manager 12139
СЕЛО ШИШКОВЦИ Написана от Manager 11737
РУМЕНА ВОЙВОДА Написана от Manager 14461
ЛЕГЕНДА ЗА ВЪЗНИКВАНЕТО НА КЮСТЕНДИЛ Написана от Manager 13775
ЗАЩО РЕКА СТРУМА ТЕЧЕ МЪТНА Написана от Manager 12722
МАРКОВА СТЪПКА Написана от Manager 15997
КРЪСТЪТ НА КРАЛИ МАРКО Написана от Manager 11854
СВЕТИ ЧЕТИРИДЕСЕТ МЪЧЕНИЦИ Написана от Manager 12326
ОТКЪДЕ ИДВА ПРОЗВИЩЕТО "ШОП" Написана от Manager 14263
ПРЕДАНИЕ ЗА ИМЕТО НА КЮСТЕНДИЛ Написана от Manager 14350
СТАРА ХИСАРЛЪШКА БАНЯ Написана от Manager 11137
ЕДНА ДРЕВНА ЛЕГЕНДА РАЗКАЗВА........... Написана от Manager 11710