Легенди

МИТРИНА ЧЕШМА Написана от Manager 11070
ПРЕДАНИЕ ЗА КРЪСТА В МЕСТНОСТТА "МАНАСТИРО" Написана от Manager 11559
СЕЛО ШИШКОВЦИ Написана от Manager 11188
РУМЕНА ВОЙВОДА Написана от Manager 13909
ЛЕГЕНДА ЗА ВЪЗНИКВАНЕТО НА КЮСТЕНДИЛ Написана от Manager 13200
ЗАЩО РЕКА СТРУМА ТЕЧЕ МЪТНА Написана от Manager 11983
МАРКОВА СТЪПКА Написана от Manager 15325
КРЪСТЪТ НА КРАЛИ МАРКО Написана от Manager 11173
СВЕТИ ЧЕТИРИДЕСЕТ МЪЧЕНИЦИ Написана от Manager 11671
ОТКЪДЕ ИДВА ПРОЗВИЩЕТО "ШОП" Написана от Manager 13697
ПРЕДАНИЕ ЗА ИМЕТО НА КЮСТЕНДИЛ Написана от Manager 13830
СТАРА ХИСАРЛЪШКА БАНЯ Написана от Manager 10507
ЕДНА ДРЕВНА ЛЕГЕНДА РАЗКАЗВА........... Написана от Manager 11188