Легенди

МИТРИНА ЧЕШМА Написана от Manager 11437
ПРЕДАНИЕ ЗА КРЪСТА В МЕСТНОСТТА "МАНАСТИРО" Написана от Manager 11947
СЕЛО ШИШКОВЦИ Написана от Manager 11552
РУМЕНА ВОЙВОДА Написана от Manager 14283
ЛЕГЕНДА ЗА ВЪЗНИКВАНЕТО НА КЮСТЕНДИЛ Написана от Manager 13575
ЗАЩО РЕКА СТРУМА ТЕЧЕ МЪТНА Написана от Manager 12462
МАРКОВА СТЪПКА Написана от Manager 15774
КРЪСТЪТ НА КРАЛИ МАРКО Написана от Manager 11627
СВЕТИ ЧЕТИРИДЕСЕТ МЪЧЕНИЦИ Написана от Manager 12118
ОТКЪДЕ ИДВА ПРОЗВИЩЕТО "ШОП" Написана от Manager 14071
ПРЕДАНИЕ ЗА ИМЕТО НА КЮСТЕНДИЛ Написана от Manager 14184
СТАРА ХИСАРЛЪШКА БАНЯ Написана от Manager 10830
ЕДНА ДРЕВНА ЛЕГЕНДА РАЗКАЗВА........... Написана от Manager 11530