Обществени бани

„Чифте баня” Написана от Manager 19950
"Алай баня" Написана от Manager 17477
“Дервиш баня” Написана от Manager 12768