Обществени бани

„Чифте баня” Написана от Manager 16427
"Алай баня" Написана от Manager 13005
“Дервиш баня” Написана от Manager 8625