Обществени бани

„Чифте баня” Написана от Manager 17050
"Алай баня" Написана от Manager 13677
“Дервиш баня” Написана от Manager 9229