Обществени бани

„Чифте баня” Написана от Manager 19244
"Алай баня" Написана от Manager 16390
“Дервиш баня” Написана от Manager 11809