Обществени бани

„Чифте баня” Написана от Manager 17643
"Алай баня" Написана от Manager 14354
“Дервиш баня” Написана от Manager 9865