Обществени бани

„Чифте баня” Написана от Manager 18269
"Алай баня" Написана от Manager 14979
“Дервиш баня” Написана от Manager 10470