Обществени бани

„Чифте баня” Написана от Manager 16157
"Алай баня" Написана от Manager 12688
“Дервиш баня” Написана от Manager 8325