Обществени бани

„Чифте баня” Написана от Manager 19581
"Алай баня" Написана от Manager 16894
“Дервиш баня” Написана от Manager 12267