Обществени бани

"Алай баня"

"Алай баня" (Войнишката баня) е обществена баня в град Кюстендил, построена върху основите на късносредновековна турска баня. Намира се в централната част на град Кюстендил, на ул. “Хан Крум” № 22. Първоначалната турска баня е частично разрушена след Освобождението и е възстановена през 1912-1914 г. като неголяма двуетажна сграда с едно отделение. През 1928 г. е модернизирана и преустроена в сегашния си вид. Днес банята включва сауна, басейн за релаксация, масажно отделение и спомагателни съоръжения и е  възстановителен център към Спортни имоти – община Кюстендил.

тел: 078/ 55 00 67