Обществени бани

“Дервиш баня”

“Дервиш баня” е най-старата турска баня. Построена е  през 1566 г. и  е съхранила архитектурата си, поради което е археологически паметник. До нея  има чешма, от която тече минерална вода. Функционира повече от 400 години - до 1992 г. През 2005 г. е цялостно реставрирана. Понастоящем е недействаща.