Обществени бани

„Чифте баня” Написана от Manager 18558
"Алай баня" Написана от Manager 15335
“Дервиш баня” Написана от Manager 10784