Обществени бани

„Чифте баня” Написана от Manager 19402
"Алай баня" Написана от Manager 16625
“Дервиш баня” Написана от Manager 12020