Ресторант „Велбъжд”

Ресторант „Велбъжд”  се намира в хотел Велбъжд. Разполага с  300 места. Работи по заявка за провеждане на тържества.

бул. „България” 46
тел: 078/520246, 078/526010

www.velbujd-hotel.com