Самостоятелни стаи

Самостоятелни стаи "Европа" *

гр. Кюстендил 2500
ул.”Петър Берон” № 36
тел. 078/55-14-41
Базата разполага с 5 стаи с по 2 легла.