Туристически бази

Юч Бунар - Общинска почивна база

Юч Бунар - Общинска почивна база разполага с 14 легла.

 

 

с. Богослов
Местността "ЮЧ БУНАР"
тел.: 078/55-01-36