Language Switcher

Архив

На 11.03.2011 г. в с. Богослов се проведе Семинар под наслов: „Развитие на туризъм на село”.
1.”Осогово в Зеления пояс – ползата от опазване на природата и защитените територии за развитие на туризма и подпомогане на местното население” - лектори от Българска Фондация „Биоразнообразие”.
2.Презентации на тема : „Защитени растения и животни в Осогово”; „Секвоите при Ючбунар” - от Клуб "Екология и здраве" при Пето ОУ „Христо Ботев” гр. Кюстендил.
На семинара присъстваха голяма част от населението  в с. Богослов.
Поради големият интерес  и възникнали допълнителни въпроси относно това как може да се стимулира  туризма на село, отдел Туризъм и балнеология  с помощта на Българска фондация "Биоразнообразие" ще продължи  семинарите в с.Богослов, като ще се привлекат допълнително специалисти от други области за развитие на туризма в нашите  села.