Туризъм

Конявска планина

Конявска планина е името на планина в Западна България, намираща се на около 80 км южно от София, през нея преминава пътя от София за Кюстендил и ГКПП Гюешево. Планината се ограничава от  запад от долината на р. Струма, на изток се съединява с Верила посредством седловината Уши, а на север и на юг граничи с Радомирската и Кюстендилската котловини. Тя е с площ от 237 квадратни километра и средна надморска височина 930 метра. Конявска планината се поделя на четири дяла – Ришки, Виденски, Колошки и Кориловски. Връх  Виден (1487 м)(до 1942 г. връх Бандера) е най-високата точка на Конявската планина. Телевизионната кула на връх Виден е пусната в действие на 4 септември 1969 г. Интересен обект в планината е Чокльово блато. Те е разположено в близост до с. Драгомирово на 880 м и представлява най-голямото торфено блато в България с площ 1,5 кв. км. Планината е изградена главно от среднотриаски варовици, седиментни, гранити и метаморфни скали. Преобладаващи са седиментните скали и това заедно с блоково разломният строеж на планината създава благоприятни условия за развитие на карстов процес, в следствие на който са възникнали пещери и карстови извори. От Конявската планина измират много от притоците на река Струма. Конявската планина е естествена граница на средиземноморското климатично влияние в Кюстендилската котловина.
Тук растат предимно бук, цер, благун, габър, храстови и тревни формации.
Северните склонове са покрити дъбови и букови гори, а южните са слабо залесени.
В Конявската планина има открити останки от античи и средновековни крепости, църкви, градища и гробници.
Конявската планина е предпочитано място за любителите на екстремните спортове – летене и делтапланеризъм, поради топлите въздушни течения. Най – подходящото време за летене е през юни, юли, август, септември, и октомври. Вятърът е ориентиран запад-югозапад-юг. Височината е 750 м., 1478 м. над морска височина. При полетите се стартира от каменисто – тревиста поляна до телевизионната кула на върха на Конявската планина, а мястото за кацане е в подножието на хълма.

 

 

 

 

 

 

 

 

Планина Осогово

Най – красивата планина на Балканския полуостров, с най – уникалната природа е Осоговската планина. Единствената в Европа, която от четиринадесет показателя по европейския стандарт за екология – отговаря на дванадесет.
Осогово е планина разделена между Македония и България. Най-високата й точка е връх Руен, 2251 метра, който е един от стоте национални туристически обекта. Осогово заема най-голяма част и се намира в най-северната част от Осоговско-Беласишката планинска група. На север граничи с Кюстендилската и Каменишката котловина, на запад се ограничава от Овче поле, на юг от долините на р. Брегалница и Речица, а на изток достига долините на Елешница и Струма. Велбъждкият проход (1160 м н. в.), по който минава международната магистрала от София за Скопие, я отделя от планините на Краището, а чрез проходимата седловина Черната скала (940 м н. в.) се свързва на юг с Влахина  планина.
В ортографски план на Осогово ясно се очертават две почти перпендикулярно пресичащи се била с много разклонения. Едното има посока североизток-югозапад и високите му върхове са Гроба (1319 м), Кюнек (1923 м), Човека (2047 м), Църни камък (2069 м), Шапка (2188 м) и др. Другото било има посока на простиране северозапад-югоизток от Велбъждкия проход до Черната скала. То е по-ниско, но по-добре очертано. По-високи върхове тук са Таштепе (1993 м), Ждрапаница (1814 м) и др. Това било дели планината на две части – български дял, който е по-висок, и западен – по-нисък и по-разлат. Като цяло, Осогово има асиметричен облик – стръмни северни склонове и източни и югоизточни – относително полегати и разделени от множество хребети. По северното подножие на планината съществува мощен разлом, по който намират път към повърхността Кюстендилските термоминерални извори, които имат национално и международно значение.
В Осоговската планина са разположени природните резервати "Църна река", обхващащ представителна екосистема от вековни букови гори и "Юч бунар", в който може да се видят секвои на възраст над 110 години.
В Осогово са разкрити  останки от праисторически, антични и късноантични селища. В планината се намират Осоговски, Гранички и Ваксевски манастир. 
Тя е лесно достъпна и проходима. Маркираните туристически маршрути с различна продължителност и трудност преминават през територии с голямо разнообразие на редки, защитени и застрашени видове растения, ендемити и лечебни растения. Благоприятните условия за развитие, размножаване и разпространение на дивеча, построените хранилки, заслони и места за почивка и лагеруване създават отлична възможност за развитие на ловен туризъм. Постоянният воден отток и изобилието от балканска и американска пъстърва правят привлекателни за риболовен туризъм реките в района.
Планинските климатични условия създават възможност за продължително снегозадържане, което е една от предпоставките за развитието на зимни спортове. По отношение на зимните спортове планина Осогово с наличните ски-писти, влекове, хижи и почивни станции предлага добри условия за практикуване на зимни спортове.
Осоговска планина се превръща в предпочитано място за почивка през празничните дни. Близостта до областния център е една от причините, посочена от туристите да посещават Осоговска планина. Основните туристически обекти в планината са само на 15-20 км. от Кюстендил, като посетителите съчетават ползването на горещите минерални бани в града с чистия въздух в планината.
Известният парк "Хисарлъка", разположен южно от Кюстендил в подножието на самата планина, е предпочитано място за отдих и културни прояви, за провеждане на "зелени училища". В парка има обширни поляни и пешеходни алеи с прекрасен изглед към планините Осогово, Рила и Пирин.Тук са създадени и възможности за велосипеден туризъм, има зоопарк, спортни площадки и детски комплекс.

 

Туристическо дружество “ Осогово” гр Кюстендил                            www.td-osogovo.org
ул. "Цар Михаил" № 5
тел: +359,78,522154
факс: +359,78,522154