Туризъм

Защитена зона "Планина Осогово"

Планината е разположена в Югозападна България, на границата с Република Македония. Включена е в международната екологична мрежа Европейски Зелен пояс. В Осогово се срещат голям брой ендемити и реликти: Едроцветно секирче, Сръбска синя китка, Панчичев спореж, Раменка, Българска тинтява и други. Животинският свят е богато представен от Алпийски тритон, рис, видра, вълк, осояд, сокол и други.

Защитена зона "Връх Виден - Конявска планина"

В района на връх Виден са установени около 460 вида висши растения, от които две са записани в световната Червена книга на изчезващите видове, а други две в европейската Червена книга на изчезващите видове, сред защитените растителни видове са пролетно секирче, царско пропадниче, котенце и др. Районът е местообитание на 86 вида птици. Връх Виден е защитена територия за местообитанията.
В Конявската планина се срещат и следните ендемити – жълто и червено Урумово лале, Жълт планински крем, Източна ведрица, Персийска морина, Златиста раменка,  червен и розов Божур (самодивски божур), Червено вълче лико, Сръбско звънче, Жълт равнец, белоцветен и червеникав Дебелец, Скален карамфил с бяло розови цветчета, Дланелистен ветрогон, Ботурче, Дива циклама, Розов минзухар, нежно мъхеста виолетова Съсънка (котенце) и др. Богатото многообразие се допълва с множество ароматни билки: мащерка, риган, жълт кантарион, бял равнец, мента и др. В планината растат почти всички видове гъби: булка, манатарка, горска печурка, сърнела, челадинка и др. Най-добре запазени горски формации от естествен произход са видовете космат дъб, цер, благун, горун, бук, обикновен, келяв и воден габър. В малки разпилени и единични групи се срещат кленът, шестилът, полският клен, ясенът, яворът, брезата, липата, брястът, ясиката, трепетликата, чашкодренът, кучешкият дрян, леската, червената и синята хвойна. Разнообразието от животински видове е голямо, като тук могат да се срещнат сърни, елени, глигани, лисици, зайци, по-рядко вълци, белки, златки и др. Пернатите обитатели са представени от соколи, орли, гълъби, гургулици, яребици, славеи, диви патици и др. Реките в зоната са запазени в първоначалното си състояние и текат в естествените си речни корита. В тях може да се наблюдават видрата, големия гребенест тритон, поточния рак и др.

Виден - Самакитка

 

 

 

 

 

 

 

Виден-растения Виден -растения

 

 

 

 

 

 

 

Виден-Алпийска роза Виден-Черна пеперуда

Природна забележителност "Юч бунар"

Обявен е за природна забележителност 1985г. Разположен е в Осогово, близо до село Богослов. В началото  на XX век в местността са засадени 6 фиданки Гигантска секвоя. Днес са останали 3 вековни дървета. В гората се срещат: липа, смърч, дугласка ела, кипарис, бреза, обикновен кестен.

Природна забележителност "Полско-Скакавишки водопад"

Местността е обявена за природна забележителност през 1968г. Водопадът е разположен на десния стръмен бръг на река Струма, край село Полска Скакавица. Той е трети по височина в България след Райското пръскало и Скакля. Височината на водния пад е 70 м.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защитена местност "Вековна букова гора - с. Граница"

Разположена е в Осоговската планина, в землището на село Граница. Територията е обявена за защитена местност през 1995г. с цел опазване на вековните букови дървета.