Културно наследство

Митрополитска църква „Успeние Богородично”

Намира се в централната част на града, в непосредствена близост до централния площад. Построена е през 1816 г. на мястото на средновековната църква „Св. Никола”. По план е вкопана едноабсидна псевдобазилика, трикорабна с дървено покритие. През 1933 г. са изградени нартекса от север и запад, свещоливница и костница. С олтарните двери на женското отделение (ХVІ-ХVІІ в.), запазените икони от началото на ХІХ в. – „Успение на Св. Иван Рилски” с автор Тома Вишанов, „Св. Тодор Тирон”, „Св. Тодор Стратилат”, иконостас и стенописи с автор Ив. Доспевски, църквата е забележителен паметник на българското възрожденско изкуство. След Освобождението северно от църквата на мястото на килийното училище е построена през 1883 г. църковна камбанария с квадратен план и височина 11 м.Обявена е за архитектурен и художествен паметник с категория „национално значение”.