Културно наследство

Пиркова кула

Реставрираната по проекта „Подобряване на туристическата инфраструктура в Кюстендилска област за устойчиво трансгранично разв итие“ по програма ФАР на Европейския съюз България-Република Македония Пиркова кула бе официално открита на 14 октомври 2009 г. и може да бъде посетена от жителите и гостите на града. Идеята е сградата да се превърне в постоянна изложбена зала. Средновековната отбранителна кула в гр. Кюстендил позната под името “Пиркова” се намира в централната част на града до римските терми.
Названието “Пиркова” произхожда от гръцката дума – пиргос, което означава кула. Не е установена точната датировка, но в научната литература тя се отнася във времето между края на XIV и първата четвърт на ХV в.
Кулата има почти квадратна форма с размери: 8.25 х 8.35 м и височина 15 м. Състои се от приземие и 3 етажа, от които третия се разделя в едната си половина на два полуетажа.
Приземието е служело за склад. На първия етаж са разположени засводен вход от север, каменно огнище за отопление на южната стена и две бойници. Вторият етаж е организиран за продължително обитаване с огнище, ниша, 3 вертикални и 2 кръгли бойници и галерия с ниша за хигиенни нужди. Третият етаж е осигурявал кръговата отбрана.Проф. Йордан Иванов в книгата си „Северна Македония“ сравнява Пирковата кула с видинските отбранителни съоръжения и предполага, че е от същия период. Пиркова кула е свидетелство за архитектурната и строителна техника на укрепителната система на средновековния Велбъжд и е паметник на културата от национално значение.