Културно наследство

Музеен комплекс "Свети Георги"

Комплексът бе официално открит на 18 септември 2009 г. с изложба на тема „Възрожденски икони, църковна утвар и старопечатни книги” и включва църквата „Свети Георги”, както и реставрираното и адаптирано за експозиционни цели на Регионален исторически музей Кюстендил бивше възрожденско училище в двора на комплекса.Църквата „Св. Георги” е един от най-ценните средновековни паметници на културата в България. Според архитектурните й особености и неотдавна разкритите средновековни стенописи, датирането й може да се отнесе към края на Х-началото на ХI в.Съществува предположение, че тук се намира гробът на българския цар Михаил ІІІ Шишман, убит в битката при Велбъжд през 1330 г. През ХІХ в., църквата е разрушена от турците (до основите на сводовете). През 1878-1880 г. е възстановена.Средновековните стенописи са редки паметници, носещи характерните черти на монументалната византийска живопис в България, а възрожденските – разширяват и обогатяват представите за българската църковна живопис от този период. Църквата притежава голяма историческа, художествена и архитекурна стойност. Архитектурно-строителен и художествен паметник на културата с категория „национално значение” и е един от стоте национални туристически обекта. В осем от селата в Кюстендилска община църквите носят името на Свети Георги.