Културно наследство

Акропол на Пауталия

Намира се на най-високата равнинна част на хълма Хисарлъка, издигащ се на 2 км югоизточно от Кюстендил.Тук римляните изградили Акропола на Пауталия.Крепостта е построена в края на ІV – нач. на V в., реконструирана през VІ в., тя е съществувала по време на Първата и Втората българска държава и е разрушена от османските завоеватели през XV в.Крепостта има форма на неправилен многоъгълник, с размери 117/175 м и площ 2,12 ха. В различни сектори на крепостната стена са разположени четиринадесет кръгли, триъгълни и правоъгълни кули, две порти и пет потерни. Най-главната и най-широка порта е на източната стена, близо до главния път. Крепостната стена, в зависимост от терена, има различни ширини 1,60-3,00 м. Предполагаемата височина на стените е 10 м, а височината на кулите – 12 м. Техниката на градеж е opus mixtum.Интересните конструктивни решения, съчетанието на различните строителни техники и материали, както и разкритите археологически паметници от няколко исторически епохи определят крепостта на хълма Хисарлъка, като една от най-значимите на територията на България и е обявена за паметник на културата от национално значение.