Културно наследство

Джамия "Ахмед бей"Джамията „ Ахмед Бей”  се намира в централната част на град Кюстендил,  в съседство с римските терми. Построена е към средата на XV век. и е известна  още като „Инджили” (Християнската). Според предания е изградена върху основите на средновековната българска църква „Света Неделя“.
Джамията е внушителна сграда с широк купол и мраморни стълбове и подпори. Входната аркада, покрита с три малки куполи, е запазена в оригиналния си вид. Фасадите са разнообразени с островръхи арки - ниши над прозоречните отвори. Отличава се с декоративна тухлена украса, характерна за средновековната българска архитектура - корниз "вълчи зъб", тухлена орнаментика и др. През 1734г. е преустроена и разширена. Понастоящем е изложбена зала на музея в Кюстендил. Джамията е архитектурно-строителен паметник на културата с категория „национално значение” (ДВ, б.77/1968 г.).

Адрес:

2500 Кюстендил
ул. “ Стефан Караджа”2
тел: 00359 78/550124
Работно време: вторник-събота 9-17ч