Културно наследство

Дервиш баня

Дервиш баня е построена през 1566г. Тя се намира  в централната част на град  Кюстендил и част от архитектурния ансамбъл в центъра на Дервиш махала с Кая бей джамия, Дервиш чешма и Дервишкото теке на ордена на странстващите монаси – суфисти. Върху фасадната стена на банята са вградени два тухлени надписа, посочващи годините 1604 г. и 1835 г., които вероятно указват последващи ремонти на сградата. Банята е изградена от ломени каменни блокове и червени тухли. Наименованието на банята е свързано с думата "дервиш". При бекташите дервиш е една от четирите низши степени за послушници - ашък, талиб, мухиб и дервиш. Функционира повече от 400 години - до 1992 г. През 2005 г. е цялостно реставрирана.
Дервиш баня е обявена за паметник на културата от местно значение и е в рамките на Националния архитектурно-археологически резерват “Пауталия-Велбъжд-Кюстендил”, обявен в ДВ бр.10 от 21.II.1977 г.