Културно наследство

Железният мост над река Банщица

Построен е през 1909 г. по проект на Рудолф Фишер като част от реализацията на тогавашния проект за осъществяване на пряка връзка между железопътната гара и градския център. В четирите крайни точки на Железния мост са поставени четири колони и четири скулптури на жени в различни пози, символизиращи славата на Кюстендил като известен балнеолечебен и овощарски център и неговото богато революционно минало. Скулптурите са изработени от бял врачански камък.