Лов и риболов

Риболов


Река Струма
Река Струма е най–голяма река в западната част на България. Нейната водосборна площ е 10 800 кв. км. Реката извира от Витоша, първо прави завой на запад, после на юг и минавайки през село Кулата влиза в територията на Гърция. По–късно река Струма се влива в Бяло Море. Дължината и до границата ни с Гърция е 290 км. Най–големите й притоци са реките Струмешница, Драговищица, Джерман, Пиринска Бистрица и Рилска река. По долината на река Струма има множество изкуствени езера. Към тях се включват и големите язовири Студена, Пчелина и Дяково. Съществуват много подходящи места за риболов на територията на община Кюстендил. Ето и най-популярните маршрути:
-    В село Невестино (около моста)- там можете да хванете – клeн, каракуда, черна мряна, костур и др.
-    В село Раждавица ( на бента)  - балканска пъстърва, каракуда, костур и др.
-    В село Копиловци - балканска пъстърва, каракуда, костур, червеноперка и др.
-    В село Шипочано (Шипочки мост) - балканска пъстърва, каракуда, костур, червеноперка, черна мряна
-    В село Търновлаг - балканска пъстърва, каракуда, костур, червеноперка и др.

Река Драговищица
Река Драговищица извира от планината Мусул на територията на Сърбия, близо до границата с България. Протича през Босилеград, село Драговищица и се влива в река Струма близо до село Шипочано. Дължината и’ е 70 км. В България - 24,5 км. Драговищица е високопланинска река с чиста, студена вода, много подходяща за излети и риболов. Има възможности за улов на американска и балканска пъстърва, клен, черна мряна и сивен в района на селата Драговищица, Горановци и Долно Уйно.


Други възможности за речен риболов
В горните течения на реките Бистрица, Банщица, Елешница, Новоселска, Глогозка и Млачка река, всяка година се извършва изкуствено разселване на балканска и американска пъстърва. В района на тези реки съществуват много възможности за риболовен туризъм.


Язовири на територията на Община Кюстендил:
Яз. Багренци (село Багренци); яз. Берсин (село Берсин); яз. Валого – платен (село Горна Гращица); яз. Извево – платен (село Горна Гращица); яз. Дренов дол (село Скриняно); яз. Николичевци (село Николичевци); яз. Скриняно (село Скриняно); яз. Гиган – платен (село Таваличево). Има голямо разнообразие от представители на водния свят като: американска пъстърва, бял амур, бял толстолоб, шаран, каракуда, костур, клен, сом, щука, червеноперка, лин и други.

Риби: