Защитени територии

Защитена местност "Вековна букова гора - с. Граница"

Разположена е в Осоговската планина, в землището на село Граница. Територията е обявена за защитена местност през 1995г. с цел опазване на вековните букови дървета.