Защитени територии

Природна забележителност "Полско-Скакавишки водопад"

Местността е обявена за природна забележителност през 1968г. Водопадът е разположен на десния стръмен бръг на река Струма, край село Полска Скакавица. Той е трети по височина в България след Райското пръскало и Скакля. Височината на водния пад е 70 м.