Защитени територии

Защитена зона "Планина Осогово"

Планината е разположена в Югозападна България, на границата с Република Македония. Включена е в международната екологична мрежа Европейски Зелен пояс. В Осогово се срещат голям брой ендемити и реликти: Едроцветно секирче, Сръбска синя китка, Панчичев спореж, Раменка, Българска тинтява и други. Животинският свят е богато представен от Алпийски тритон, рис, видра, вълк, осояд, сокол и други.