Маршрути

Кюстендил – лесопарк Хисарлъка- с. Богослов Написана от Manager 13078
Кюстендил – с. Богослов – хижа „Осогово” (маркиран маршрут, около 4.00ч.) Написана от Manager 15146
Кюстендил – с. Жиленци – м. „Студен кладенец” – м. „Памука” – хижа „Осогово” (маркиран маршрут – около 3.30 ч.) Написана от Manager 15005
Кюстендил – м. „Двете реки” – хижа „Осогово” (немаркиран маршрут – около 3.00ч.) Написана от Manager 13803
Кюстендил – с. Ветрен – м. „Кръстати Камен” – Голямата Пещера (немаркиран маршрут – около 1.30 ч.) Написана от Manager 13699
Кюстендил – с. Църварица – резерват „Габра” – проход „Черната Скала” – с. Църварица (маркиран маршрут) Написана от Manager 13954
Кюстендил – Kадин мост (с. Невестино) – Четирската пещера Написана от Manager 13230
Кюстендил – с. Смоличино (околностите на селото) Написана от Manager 12060
Хижа „Осогово” – местността „Превала” (кладенецът „Бег Бунар”) – връх Руен (маркиран маршрут) Написана от Manager 16326
Хижа „Осогово” – връх Църнотрав – село Вратца (маркиран маршрут – около 4.30 ч.) Написана от Manager 9833
Хижа „Осогово” – връх Соколов камик – село Вратца (маркиран маршрут) Написана от Manager 9412
Хижа „Осогово” – м.”Разкола” – м.” Ешекчийска орница” – връх Човека – м. „Превала” – Каракашка махала – комплекс „Три буки” – хижа ”Осогово” Написана от Manager 9992
Хижа „Осогово” – местността „Голям Предел” – Брезовски Рид – село Слокощица (маркиран маршрут) Написана от Manager 10399
Хижа „Осогово” – резерват „Църна река” – Чекански мост – Кюстендил Написана от Manager 11072
Село Гърляно – Осоговската планина (алпийската част) – връх Руен Написана от Manager 10703
Маршрути организирани от Български Туристически Съюз Написана от Manager 11374