Маршрути

Кюстендил – с. Богослов – хижа „Осогово” (маркиран маршрут, около 4.00ч.)

Тръгва се по панорамният път над стадион Осогово. След 50-60 метра, вдясно от шосето се отделя пътека (маркирана с червен цвят), която преминава през иглолистната гора и излиза на шосето за с. Богослов (950 м.н.в.). Излиза се в горния край на селото и се тръгва по маркираната камениста пътека в югозападна посока. Достига се до резервоара за вода и там маркираната пътека се раздвоява: 
Лявата – след около 100 м. пресича шосето, изкачва се по склона около 15 мин., отново се пресича шосето и се продължава по пътя нагоре, който в продължение на 1.5 км. се движи успоредно на шосето, след което следва стръмно изкачване през буковата гора. Преминавайки край връх Гроб (1320 м.н.в.), пътеката излиза в м. Горна Попова ливада. Тук се слива с маркираната пътека, идваща от Долна Попова ливада. Оттук двете пътеки стават една и водят до хижа Осогово.
Дясната – от резервоара пътеката се възкачва по стръмен склон около 150 м., след това излиза на шосето, което прави остър ляв завой. В дясно от завоя се отделя черен път, по който трябва да се продължи. Минава  през букова гора, северно от връх Гроб и излиза на Долна Попова ливада, след което се слива с другата маркирана пътека.
След сливането на двете пътеки в една се преминава през букова гора и се стига до м. Широки ливади, където е сградата на бившата х. „Иглика” (1345 м.н.в.). Оттам след около 1 км., минавайки през ливадите се стига до м. Студен кладенец (1335 м.н.в.), където се намира хотелски комплекс „Лима”. Изкачването до тази точка отнема около 2.30 ч., а обратно се слиза за 1.45 – 2.00 ч. От м. Студен кладенец се преминава през ливади и букова гора и се излиза в м. Студена ливада. Оттам по шосето, след около 400 м. се стига до местността Памука (1430 м.н.в.), където се намира база на бившия ученически лагер. Оттам до хижа „Осогово” (1640м. н.в.) придвижването става изцяло по шосето – разстоянието от 3 км. се изминава за около 50-60 мин., а цялото разстояние от гр. Кюстендил до х. „Осогово” се изминава за около 3.30-4.00 ч., а обратно за около 3.00 ч.

с. БогословПараклис Осогово

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изглед от с. Богослов