Маршрути

Кюстендил – с. Жиленци – м. „Студен кладенец” – м. „Памука” – хижа „Осогово” (маркиран маршрут – около 3.30 ч.)

Маршрутът е маркиран с жълт цвят. Село Жиленци (655 м.) се намира на 6 км. западно от Кюстендил. От центъра на селото се тръгва в южна посока по шосето, по протежението на р. Глогозка навътре в планината. След около 40-50 мин. се достига изоставения горски дом „Глогозка река” (1000 м.н.в.) на левия бряг на реката. След около 1.30 ч. по шосето се достига сградата при водохващането на реката. Вляво от сградата, в източна посока започва стръмна пътека в орязана букова гора, която пресича 2 черни пътя и за около 40-50 мин. се стига до м. „Памука” откъдето по маршрут 2 се стига до х. ‘Осогово”. Разстоянието с. Жиленци – х. „Осогово” се изминава аз около 3.00-3.30 ч., а обратно за 2.30 ч.

 

Църква в с. Жиленци Около местността Памука

 

 

 

 

 

 

 

Местността Памука Осогово

Хижа Осогово