Маршрути

Хижа „Осогово” – местността „Превала” (кладенецът „Бег Бунар”) – връх Руен (маркиран маршрут)

Маршрутът е маркиран с червена боя по камъните и дърветата и с метални колове, които представляват зимната маркировка за върха. Преходът от хижата до върха отнема около 3.30-4.00 ч., а обратно около 3 ч. и липсват трудни, стръмни изкачвания. Тръгва се на юг от хижа „Осогово” по асфалтирания път за комплекс „Три буки”. След около 200 м. вдясно се отделя широк черен коларски път, по който за около 15 минути се стига до местността „Грамадите” (1632 м.) – тревисто наклонено плато осеяно със скални отломъци от гранит. Оттук пътят продължава на запад през високопланинските пасища, осеяни с гранитни камъни по възкачваща се хоризонтала, подсичайки от юг връх Кулин камък и горното течение на река Млачка под нейните извори. Следва леко изкачване и подсичане от югоизток и юг на връх Човека, след което се излиза на местността „Превала”(1852 м.н.в.), където се намира чешмата „Бег - бунар”, заслон (обзаведен с печка, маси и пейки) и беседка за почивка. Дотук преходът отнема около 1.30 ч. От местността „Превала” пътя продължава до връх Църен камик по северните склонове, а точно пред върха пресича билото и се прехвърля от южната му страна. Пред връх Шапка се раздвоява – десният слиза в долината на река Бистрица, а левият води до останките на бивша гранична застава, където е направен заслон „Шапка” – дотук от м. „Превала” се стига за около 1.15 ч. Южно от заслона, на 30-40 м. има малка чешмичка. На самият връх Руен няма вода, такава има на около 200 м. южно от върха. Пресичайки от изток тревистия гребен Горна Солунка, коларския път завива на юг и преминава в пътека, която води за село Сажденик. Пътеката за връх Руен се отделя вдясно от коларския път, изкачвайки се по югозападния склон на връх Шапка. Излиза се на самото било, преминава се край издигащия се отляво гребен Горна Солунка, а след това покрай връх Мали Руен, който остава вдясно от пътеката и се достига връх Руен (2251 м.). Малко преди самия връх се намира заслон „Руен”, който разполага с две оборудвани помещения. Разстоянието от заслон „Шапка” до върха се изминава за около 30-40 минути.

Бег - бунар Чешмата Връх Руен

 

 

 

 

 

 

 

Връх Църни камък Връх Човеко

 

 

 

 

 

 

 

Връх Шапка Заслон Бег - бунар

 

 

 

 

 

 

 

Заслон Руен Минзухари

 

 

 

 

 

 

 

Осогово Превала

 

 

 

 

 

 

 

Преди Руен Чешмата при заслона