Маршрути

Кюстендил – с. Смоличино (околностите на селото)

Село Смоличино се намира на около 30 км. източно от Кюстендил по пътя за Благоевград. На десния бряг на р. Елешница, сред буйна храстовидна растителност и стръмни скали, в местността „Манастира” ромолят водите на каптираните два карстови извора, чиито струйки образуват водопада „Св. Яна”. Преданието разказва, че в тази красива местност е съществувал манастир, изгорен и унищожен по време на потурчването на българите (1648-1687). По-малкият от изворите е вграден в параклис и се слави като лечебен. Съгласно легендата, произходът на двата извора е свързан с трагичната съдба на девойка наречена Яна. В непосредствена близост до изворите през 1960 г. е изградена чешма с дванадесет чучура а недалеч от нея извисяват снага три големи ореха, чиито корони обхващат площ от около 800 кв. м. Красотата на района се допълва и от вековния цер – 22 м. височина и обиколка при основата около 400 см.


Любителите на археологическите ценности могат да посетят останките от късноантичен крепостен зид близо до Бачковската махала, останките от античен некропол в местността „Побиен камик” и от късноантична гробница в местността „Димкови воденици”.


Пещерата „Приказна” -  намира се в скалата, от която скача малкият водопад „Св. Яна”, уникална по своите образувания, с богата вътрешна украса, отстояща от река Елешница на около 20 м. Тя е хоризонтална, разклонена, едноетажна, с дължина около 17 м. Пещерата е извънредно влажна с капеща вода от тавана. Нейното богатство са сталагмитите, украсяващи пода, и в дендритите, представляващи дървовидни кристални форми, анемолитите и хеликтитите. В пещерата живее и колония от прилепи.


Пещера „Св. Яна” – намира се над светената вода зад пещерата „Приказна”. Тя е наклонена с дължина около 48 м., неразклонена, едноетажна и влажна.