Маршрути

Хижа „Осогово” – м.”Разкола” – м.” Ешекчийска орница” – връх Човека – м. „Превала” – Каракашка махала – комплекс „Три буки” – хижа ”Осогово”

Маршрутът е маркиран със зелен цвят. От хижата се тръгва в североизточна посока по шосето за гр. Кюстендил. След около 700 м. се излиза на кръстовище на много горски пътища. Завива се вляво по черния горски път в северозападна посока и се излиза на голяма поляна наречена „Ешекчийска орница”. Оттук се тръгва в западна посока през буковата гора, подсича се от север вр. Кюнек (1923 м.) и се излиза на заравненото връхче Платно. Тук стига и пътеката от х. „Осогово” за с. Вратца, а също и зимния път за вр. Руен. Следвайки маркировката се достига до вр. Човека. Оттам в югозападна посока се слиза до м. Превала (кладенец Бег-бунар) – преходът отнема около 2.30 ч. По посочения път може да се слезе в резервата Църна река. От м. Превала в югозападна посока черен горски път подсича върховете Горната чука (1802 м.) и Долната чука (1751 м.) и слиза на превала за Каракашка махала (за около 45 мин.), като рязко завива вляво в източна посока. Минавайки през махалата маршрутът излиза на пътя, водещ до постройките на ДДС „Осогово”. Оттам вляво се излиза на асфалтовия път, който води до комплекс „Три буки” и  х. „Осогово”.

Към трите буки Осогово

 

 

 

 

 

 

 

От Осогово Поглед от връх Човеко

 

 

 

 

 

 

 

Поглед от връх Горна Чука Върховете Горна и Долна чука