Маршрути

Кюстендил – лесопарк Хисарлъка- с. Богослов Написана от Manager 13196
Кюстендил – с. Богослов – хижа „Осогово” (маркиран маршрут, около 4.00ч.) Написана от Manager 15267
Кюстендил – с. Жиленци – м. „Студен кладенец” – м. „Памука” – хижа „Осогово” (маркиран маршрут – около 3.30 ч.) Написана от Manager 15103
Кюстендил – м. „Двете реки” – хижа „Осогово” (немаркиран маршрут – около 3.00ч.) Написана от Manager 13898
Кюстендил – с. Ветрен – м. „Кръстати Камен” – Голямата Пещера (немаркиран маршрут – около 1.30 ч.) Написана от Manager 13825
Кюстендил – с. Църварица – резерват „Габра” – проход „Черната Скала” – с. Църварица (маркиран маршрут) Написана от Manager 14058
Кюстендил – Kадин мост (с. Невестино) – Четирската пещера Написана от Manager 13349
Кюстендил – с. Смоличино (околностите на селото) Написана от Manager 12185
Хижа „Осогово” – местността „Превала” (кладенецът „Бег Бунар”) – връх Руен (маркиран маршрут) Написана от Manager 16452
Хижа „Осогово” – връх Църнотрав – село Вратца (маркиран маршрут – около 4.30 ч.) Написана от Manager 9933
Хижа „Осогово” – връх Соколов камик – село Вратца (маркиран маршрут) Написана от Manager 9512
Хижа „Осогово” – м.”Разкола” – м.” Ешекчийска орница” – връх Човека – м. „Превала” – Каракашка махала – комплекс „Три буки” – хижа ”Осогово” Написана от Manager 10048
Хижа „Осогово” – местността „Голям Предел” – Брезовски Рид – село Слокощица (маркиран маршрут) Написана от Manager 10475
Хижа „Осогово” – резерват „Църна река” – Чекански мост – Кюстендил Написана от Manager 11133
Село Гърляно – Осоговската планина (алпийската част) – връх Руен Написана от Manager 10788
Маршрути организирани от Български Туристически Съюз Написана от Manager 11502