Туризъм

Факт е, че Кюстендилска община разполага с разнообразен природо-ресурсен потенциал, който позволява развитието на различни видове туризъм  и дава възможност за реализирането на допълнителни доходи за нейните жители. Благоприятно е съчетанието на природните забележителности и културно-историческото наследство в района на Кюстендил. Наличието на геотермални води непосредствено в обекти – паметници на културата и в зони с концентрация на културно-историческо наследство е чудесен шанс и потенциал за развитие на балнеоложки, СПА, уелнес и културно-исторически туризъм.
Различни легенди, оброчни плочи, паметници и други говорят, че минералната вода е бликала тук свободно на повърхността на земята преди повече от 25 века, което е причината за възникването на поселищен живот на територията на града и гаранцията за неговия просперитет и бъдеще.
Кюстендил и региона притежават изключително богато културно-историческо наследство с най-широк спектър от историческа периодика и много високи стойности като качествена характеристика.
Архитектурно-археологическият резерват “Пауталия-Велбъжд-Кюстендил” и многобройните единични паметници на културата от Възраждането обогатяват съкровищницата на културно-историческото наследство. Туристическите маршрути “Кюстендилски регион – средище на древни култури” и “Кюстендилският край – люлка на християнската  традиция” обхващат паметници на културата с изключително висока научно-историческа и архитектурно-художествена стойност от всички исторически периоди в хронологичен интервал от VII хилядолетие пр. Хр. – XIX в.

 

Подкатегории